Monday, 9 July 2018

PENENTUAN HAD UMUR MINIMA PERKAHWINAN

Institusi keluarga bermula dengan ikatan perkahwinan antara pasangan lelaki dan wanita. Ikatan perkahwinan tidak boleh bersifat sementara atau sekadar menghalalkan perhubungan jenis semata-mata. Hubungan perkahwinan yang dibina perlulah kekal selama-lamanya melainkan ada sebab tidak dapat dielakkan. Justeru, pihak yang berakad perlu matang dan memahami sebenarnya tujuan perkahwinan.

Apa dimaksudkan perlu matang? Adakah matang dikaitkan dengan usia semata-mata? Berapakah usia paling sesuai untuk seseorang itu berkahwin? Umur perkahwinan sering didebatkan atau menjadi polimik terutama apabila ada kes perkahwinan melibatkan pasangan muda sama ada kedua-dua muda atau salah seorang masih muda.

Tidak dinafikan Islam memberikan hak kepada wali menentukan perkahwinan anak perempuan. Namun, di bawah Enakmen Keluarga Islam, usia minimum perkahwinan bagi lelaki ialah 18 tahun dan perempuan (16). Bagi perkahwinan di bawah umur, pasangan perlu mendapatkan kebenaran mahkamah dan persetujuan ibu bapa.

Persoalannya, adakah wajar pihak berkuasa agama campur tangan dalam penentuan had umur? Bukankah Islam memberikan kebebasan kepada Muslim yang akil baligh tanpa mengira had umur dan pada masa sama, wali juga mempunyai kuasa mutlak dalam penentuan perkahwinan anak perempuannya?

Tidak ada satu ayat Quran dengan jelas menjelaskan umur minima lelaki mahupun perempuan untuk berkahwin. Dalam ayat al-Quran hanya disebut ‘balagh an nikah’ atau ‘cukup umur untuk berkahwin’ seperti dalam surah an Nisa ayat 6 yang bermaksud: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.tetap untuk Sebab itu kita perlu sentiasa merebut peluang. 

Kepada pihak melihat umur berkahwin sebagai subjektif, mereka melihat enakmen sebagai menghalang niat pasangan ingin berkahwin muda. Satu keperluan berkahwin muda adalah untuk menolak berlaku hubungan bebas sehingga berlaku perbuatan zina dan melahirkan anak luar nikah.  

Dalam memahami mengapa perlu wujud undang-undang had umur minima berkahwin, masyarakat harus faham, kerajaan mempunyai tanggungjawab menghalang kemudaratan yang akan berlaku kepada rakyat.  

Mengapa usia terlalu muda tidak sesuai berkahwin? Faktor pertama ialah dalam segi masa depan. Remaja biasanya meneruskan persekolahan untuk kehidupan lebih baik pada masa hadapan. Kalau berkahwin, tentu peluang melanjutkan pelajaran agak terhad. Banyak gadis pintar tidak menyambung pelajaran apabila berkahwin pada usia muda.

Faktor ekonomi juga penting. Kalau lelaki masih usia muda dan tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk menyara isteri dan anak bakal dilahirkan, bagaimana hendak berkahwin?

Alasan kematangan fikiran juga satu perkara perlu diambil kira. Usia remaja masih belum matang. Apa yang dilakukan lebih menjurus kepada kehendak gelora nafsu muda semata-mata. Mereka tidak mempertimbangkan foktor lain sebelum memutuskan untuk berkahwin.

Berdasarkan situasi itu, banyak perkahwinan usia muda berakhir dengan perceraian. Perceraian usia muda banyak memberi cabaran psikologi kepada pasangan berkenaan, lebih-lebih lagi jika telah mempunyai cahaya mata. Anak menjadi mangsa kepada percerian ibu bapa mereka.

Justeru, jika kerajaan merasakan kemudaratan akan berlaku sekiranya kanak-kanak terlalu muda berkahwin, maka langkah penetapan had minimum umur perlu dibuat. Kerajaan berkuasa menentukan dasar dan peraturan kepada rakyat selaras perkembangan hidup manusia dan peredaran zaman.

Masyarakat Islam hari ini harus bersifat matang dan tidak menggunakan hujah agama sewenang-wenangnya. Perbuatan Rasulullah ada dikategorikan sunnah yang berpahala jika diamalkan dan ada perbuatan Rasulullah yang bersifat sebagai manusia biasa mengikut uruf atau kebiasaan zaman Baginda.

Rasulullah mengahwini Aishah dalam usia muda dari bangsa Quraish adalah mengikut uruf kebiasaan masyarakat zaman itu. Adalah amat tidak adil untuk membezakan sistem sosial zaman Baginda Rasul Junjungan dengan sistem sosial hari ini. 

Perkahwinan muda pada zaman dahulu adalah sesuatu diterima secara meluas oleh kebanyakan bangsa dan agama ketika itu. Kehidupan dahulu adalah amat mudah dan tidak renyah, sistem pendidikan hampir tiada untuk anak perempuan, sistem ekonomi berbeza, persaingan hidup rendah dan kehendak hidup sangat berbeza.

Kita sebagai umat Islam harus memahami hukum Islam terbahagi kepada dua; ada hukum bersifat kekal dan tidak boleh berubah seperti solat, puasa dan zakat, manakala ada juga hukum Islam yang fleksibel berdasarkan keperluan semasa dan boleh berubah mengikut metod seperti metod kutipan zakat. Islam tidak mengongkong kehidupan dan tidak menyusahkan manusia. 

Pada masa sama, undang-undang dicipta untuk mengelakkan kemudaratan. Manusia harus bijak menyesuaikan hukum mengikut zaman selama mana hukum itu bukan bersifat mutlak.

Kaedah fiqh juga ada menyebutkan, sekiranya sesuatu urusan itu sempit, maka diperluaskan atau sekiranya urusan dunia itu sangat luas, maka boleh dipersempitkan. 

Islam ialah rahmat seluruh alam. Justeru, pelaksanaan Enakmen Peraturan Undang-undang Islam di Malaysia adalah semata-mata menjaga kemaslahatan dan mengelakkan kemudaratan lebih besar kepada semua individu Muslim.

No comments:

Post a Comment