Saturday, 7 July 2018

MENGHAYATI ERTI KEMERDEKAAN SEPANJANG TAHUN

Menghayati kemerdekaan bukan saja ketika sambutan hari dan bulan kemerdekaan. Pengisian kemerdekaan perlu dilakukan sepanjang masa dan dalam semua keadaan yang mendatangkan kebaikan. Kemerdekaan salah satu rahmat Allah terhadap hamba-Nya. Oleh itu, semua rakyat perlu menghargai nikmat kemerdekaan dan berusaha memperkukuhkan kecintaan terhadap negara. 

Kemerdekaan bukan sekadar bebas daripada penjajahan. Kemerdekaan ialah bebas melakukan suruhan Allah dan menjauhkan larangan-Nya. 

Negara yang merdeka ditadbir secara mengikut tuntutan syariat agar dapat menjamin kejayaan pembangunan rohani dan jasmani rakyat. Pertumbuhan ekonomi, pembangunan fizikal, keselamatan dan kekuatan pertahanan dapat diurus dengan baik. 

Hari dan bulan kemerdekaan yang disambut sekadar satu ritual. Sedangkan sebenarnya setiap hari dan setiap bulan adalah perlu diisi dengan nilai-nilai kemerdekaan. Justeru, kita perlu sentiasa menghargai nikmat kemerdekaan sepertimana tuntutan agama. 

Ada orang tidak mengendahkan soal pengisian kemerdekaan negara dengan alasan tidak termasuk dalam senarai ibadat. Kejahilan mengaitkan pengisikan kemerdekaan dengan amalan agama berpunca fahaman kolot yang mengaitkan agama sekadar ibadat khusus. 

Hakikatnya, Islam menyediakan satu sistem hidup yang komprehansif mencakupi segenap bidang kehidupan.Islam diturunkan untuk seluruh umat manusia sepanjang masa dan dalam semua bidang kehidupan. 

Soal kemerdekaan dan kenegaraan adalah urusan agama. Sebagai umat Islam kita perlu berusaha merealisasikan Islam dalam segenap aspek kehidupan.  

Kemerdekaan adalah kebebasan, keamanan dan kemajuan. Negara yang masih terikat dengan kuasa asing dalam soal pentadbiran bermakna tidak merdeka sepenuhnya. Begitu juga negara tidak aman dan tidak menikmati kemajuan sepatutnya dianggap tidak mencapai erti merdeka.

Islam mencintai kebebasan dan bertanggungjawab membebaskan manusia daripada segala bentuk kongkongan sistem hidup buruk. Kejayaan pertama nur Islam ialah membebaskan bangsa Arab Jahiliyah daripada kehidupan jahil yang dicemari peperangan, permusuhan, amalan kolot dan agama sesat.

Islam amat mementingkan keamanan sebagai asas amalan hidup bermasyarakat dan bernegara. Sekiranya negara sentiasa dicemari dengan tindakan pihak menganggu keamanan, erti kemerdekaan sebenar belum tercapai sepenuhnya. 

Setiap rakyat wajib menjaga dan mewujudkan keamanan negara. Sesiapa bertindak sebaliknya, adalah penderhaka kepada negara.

Umat Islam yang gagal menjaga keamanan dan tidak mencapai kemajuan bermakna gagal menjayakan falsafah ajaran Islam.   

Islam sentiasa menganjurkan usaha memajukan ummah. Sesungguhnya Islam tidak rela membenarkan umatnya dalam kemiskinan dan kehinaan. Peluang kemerdekaan perlu diisi dengan berusaha memajukan peluang ekonomi dan kehidupan lebih baik. 

Amat dukacita sekali masih banyak orang Islam hidup dalam kemelut kemiskinan.  Nikmat kemerdekaan dan peluang membangunkan ekonomi dipersia-siakan.  

Keamanan dan kemajuan negara hanya dapat dicapai jika rakyat bersatu. Soal berlainan fahaman politik wajar dielakkan, kecuali semasa musim pilihan raya. 

Jika rakyat bersatu, semua urusan pentadbiran negara dapat dijalankan dengan sempurna. Tumpuan kepada urusan pembangunan dapat diberikan sepenuhnya untuk kebaikan semua. 

Soal kepimpinan satu aspek utama dalam sebuah negara merdeka. Sokongan rakyat dari semua lapisan masyarakat amat perlu bagi menjayakan mengisi kemerdekaan negara. Sekiranya rakyat leka dan membiarkan pemikiran dikuasai oleh pemikiran jumud, mudah dipengaruhi dan tidak kritis, bererti tidak merdeka sepenuhnya.

Apa yang dinikmati penganut Islam di negara kita adalah yang terbaik. Nasib umat Islam di negara lain lebih malang dan memerlukan anjakan minda untuk berubah. Banyak negara Islam mengalami tragedi dalam kuasa pemerintahan apabila berlaku perebutan kuasa, perang saudara dan krisis ekonomi yang teruk. 

Kejayaan Malaysia membangun dan lahir sebagai negara Islam contoh adalah hasil pengisian kemerdekaan dengan acuan keyakinan dan kesungguhan setiap rakyat. Aliran pemikiran terbuka dan sederhana yang diamalkan berjaya mengelak persengketaan dan ekstrim yang lebih membawa keburukan.

Amalan ekstrim dalam beragama lebih mudah mencetus konflik dalam negara. Tambahan, rakyat negara kita terdiri pelbagai kaum dan anutan agama. Ikatan perpaduan antara kaum yang kukuh wujud hasil sikap toleransi dan memahami inspirasi negara.

Hasil kejayaan itu Malaysia kini menjadi contoh bagi negara Islam dan negara sedang membangun. Dasar negara dijadikan model ikutan negara lain. Kejayaan itu hasil pengisian kemerdekaan yang dilakukan secara teliti, bijaksana dan berhemah. 

Islam amat menekankan kepada kemajuan negara.  Allah lebih menyukai orang beriman kaya dan kuat, berbanding dengan orang beriman yang papa. 

Selaras dengan tuntutan agama, usaha membangunkan ekonomi rakyat perlu dijadikan agenda mengisi kemerdekaan. Kadar kemiskinan perlu dikurangkan sehingga tahap terendah.  

Antara kejayaan utama Khalifah Umar Ab Aziz yang memerintah kerajaan Bani Umaiyyah ialah membasmikan kemiskinan. Beliau termasuk senarai tokoh pemimpin Islam yang paling dikagumi selepas Rasulullah dan khalifah empat.  

Kedudukan Malaysia sebagai negara Islam sepertimana diperakui perlembagaan negara diterima oleh semua kaum di negara kita. Negara luar juga mengiktiraf Malaysia sebagai negara Islam.

Untuk terus mengisi kemerdekaan dengan kejayaan, setiap rakyat perlu melipatgandakan usaha dalam apa bidang diceburi. Penguasaan ilmu dan kemahiran dalam pelbagai bidang mesti diteruskan.   

Masyarakat yang berilmu dan berkemahiran menjadi pemangkin kejayaan negara. Islam meletak kepentingan ilmu pada kedudukan tinggi. Sesiapa berilmu dilebihkan kedudukannya di sisi Allah. Allah menaikkan darjat di kalangan orang berilmu banyak darjat berbanding orang tidak berilmu.

Untuk berjaya, penguasaan dalam pelbagai bidang ilmu amat penting. Penguasaan dalam bidang teknologi, komunikasi, sains dan perdagangan amat penting bagi bersaing di peringkat antara bangsa. 

Kejayaan pengisian kemerdekaan banyak disokong melalui ketaatan terhadap pemimpin. Rakyat yang memahami hasrat kerajaan dapat bersama-sama dalam arus perdana negara. Islam amat mementingkan amalan mentaati pemimpin. 

Firman Allah yang bermaksud: “Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan taatlah kamu kepada pemimpin di kalangan kamu.” (Surah an-Nisa, ayat 59). 

Ketaatan kepada pemerintah wajib dilaksanakan walaupun tidak menyukainya, selagi mana pemerintah tidak menyuruh melakukan perbuatan yang nyata bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul. 

Hadis diriwayatkan Bukhari bermaksud: “Sesiapa tidak suka kepada dasar pemerintah hendaklah sabar kerana seseorang yang keluar sejengkal daripada pemimpin dan kemudian dia mati, maka kematiannya adalah mati jahiliah.”

Tokoh ilmuan dan ulama terkenal, Hasan Basri menjelaskan bahawa rakyat wajib patuh kepada dasar-dasar pemerintah, sekalipun pemerintah yang tidak adil, selama mana agama masih ditegapkan dan keamanan negara masih terjamin.  

Di negara kita pemerintah dipilih melalui pilihan raya. Cara ini menepati kehendak agama. Islam menetapkan agar pemilihan pemerintah atau pemimpin dilakukan secara mesyuarah. Pemilihan yang diputuskan secara pilihan ramai.  

Setiap rakyat perlu bersedia  mempertahankan negara untuk menjamin keamanan dan kemajuan negara. Allah memperingatkan agar setiap Muslim sentiasa bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang mendatangkan bahaya dan kesan buruk kepada negara.

Firman Allah bermaksud: “Bersiap sedialah bagi menghadapi mereka (yakni musuh-musuh) dengan segala jenis kekuatan yang termampu kamu sediakan dari pasukan berkuda yang lengkap sedia untuk menggerunkan musuh Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh lain selain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedangkan Allah mengetahuinya.” (Surah al-Anfal, ayat 60).

Arahan menyediakan kekuatan tentera bukan bermakna Islam menggunakan kekuatan bersenjata untuk berkuasa. Persiapan tentera dan persenjataan sekadar menggerunkan musuh dan menghadapi sebarang kemungkinan.

Untuk menghadapi serangan daripada pihak musuh, amatlah perlu seluruh rakyat bersatu. Perpecahan akan memudahkan pihak musuh menguasai kita. 

Dalam banyak sejarah peperangan, kejatuhan sesuatu kuasa bukan disebabkan kekuatan tentera musuh yang menyerang, tetapi kelemahan pertahanan disebabkan perpecahan sesama sendiri. Ada di kalangan rakyat yang sanggup menjadi talam dua muka dan membantu musuh.

Sesiapa menikam kerajaan dari belakang dengan membantu musuh, mereka itu menanggung dosa yang besar. Golongan sedemikian merupakan pengkhianat bangsa.    

Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 112 bermaksud: “Akan ditimpa kehinaan di mana sahaja mereka berada, kecuali mereka yang berpegang dengan tali Allah dan tali dengan manusia.”

Perpecahan sesama ummah akan melemahkan keseluruhan kesatuan. Sesiapa menyukai perpecahan, bermakna telah menolak nikmat agama. Melalui Islam seluruh bangsa disatukan, tanpa dibezakan-bezakan. 

No comments:

Post a Comment